De natuur een handje helpen

Je kan de natuur haar gang laten gaan, wanneer je graag zwanger wilt worden, maar waarom zou je haar niet een duwtje in de goede richting geven? Door jouw menstruatiecyclus iedere maand bij te houden, maak je een goed begin om jouw vruchtbare periode te gaan berekenen. Je zult wel wat geduld moeten hebben, wil je een betrouwbaar beeld van jouw cyclus krijgen. Download hier een handige menstruatiekalender >

Om jouw vruchtbaarste periode in de maand vast stellen, zal je jouw cyclus enkele maanden bij dienen te houden. Bij voorkeur 12 maanden. Daarnaast geldt, hoe regelmatiger jouw menstruatie is, hoe eenvoudiger te berekenen is wanneer jij het meest vruchtbaar bent.

Jouw vruchtbaarheid berekenen

Hoe weet je wanneer jij het vruchtbaarst bent? Begin met het vaststellen wat jouw kortste menstruatiecyclus is geweest in de afgelopen 12 maanden. Bekijk dan wat jouw langste cyclus is geweest in de afgelopen maanden. Trek vervolgens 22 dagen van de kortste cyclusdagen af. Trek dan 11 dagen van de langste cyclusdagen af. Hierdoor ontstaan twee waarden. Deze waarden geven het begin en het einde van de vruchtbare dagen in de maand aan. Indien bij het cyclus berekenen een waarde negatief uitvalt, wordt de waarde op nul gesteld.

Voorbeeld vruchtbare dagen berekenen

Een vrouw heeft enkele maanden haar menstruatiecyclus bijgehouden. Van alle menstruatiecyclussen van deze vrouw, duurde haar kortste cyclus 27 dagen. Haar langste menstruatiecyclus duurde 30 dagen. Het berekenen van de cyclus gaat als volgt:

Kortste cyclus = 27. Waarde wordt 27 – 22 = 5

Langste cyclus = 30. Waarde wordt 30 – 11 = 19

De vrouw in dit voorbeeld is vruchtbaar op de 5e dag na het begin van haar menstruatie tot en met de 19e dag van haar menstruatiecyclus.
Nog een voorbeeld om de vruchtbare dagen uitrekenen. Van een andere vrouw heeft na het bekijken van haar menstruatiecyclussen van de afgelopen maanden, bekeken dat haar kortste menstruatiecyclus slechts 21 dagen was. Haar langste menstruatie cyclus duurde 27 dagen. Volgens onderstaande vruchtbaarheidsberekening begint haar vruchtbaarheidsperiode op de eerste dag van haar nieuwe bloeding tot en met de 16de dag van haar cyclus:

Kortste cyclus = 21. Waarde wordt 21 – 22 = -1 . Dit wordt 0 (zie verhaal hierboven)

Langste cyclus = 27. Waarde wordt 27 – 11 = 16

Lees meer over het bijhouden van jouw menstruatie >

Vruchtbaarheidstest

Wil je op dit moment jouw vruchtbaarste dagen uitrekenen, maar heb je niet maanden lang jouw cyclus bijgehouden, dan is voor nu een vruchtbaarheidstest waarschijnlijk een betere oplossing, in plaats van de bovenstaande manier van de vruchtbare periode berekenen. Een dergelijke test werkt door het bepalen van jouw hormoonspiegel, waardoor je kunt zien wanneer jouw vruchtbaarste tijd op er aan komt in die maand. Handige manier om jouw vruchtbaarheid vast te stellen, maar met wel het nadeel dat vruchtbaarheidstesten geld kosten.
Lees meer over vruchtbaarheidstest >