Jarenlang is het thuis testen of je vruchtbaar bent, een vrouwenaangelegenheid geweest. Sinds kort is het mogelijk dat mannen thuis kunnen testen of zij vruchtbaar zijn of niet. Wel zo prettig. De stap om naar de dokter te stappen met mogelijke vermoedens van verminderde vruchtbaarheid hoeft hierdoor niet meteen genomen te worden. Net als bij de vruchtbaarheidtesten voor vrouwen zijn de vruchtbaarheidstesten voor mannen ook online te koop of bij de apotheek.

Hoe werkt een vruchtbaarheidstest voor de man?

Er zijn twee soorten vruchtbaarheidstesten voor de man te verkrijgen. Beide vruchtbaarheidstests controleren het sperma. De ene test kijkt hoeveel zaadcellen in het sperma aanwezig zijn. Niet meer of minder dan dat. Je krijgt dan wel een idee hoe het er dan bij staat. De andere vruchtbaarheidtest bekijkt ook naar de beweeglijkheid van de zaadcellen. De beweeglijkheid van een zaadcel is namelijk ook een belangrijke factor in het hebben van vruchtbaar zaad. De eerst genoemde test is prima, maar houdt dan bij deze test in het achterhoofd dat ook al is de hoeveelheid aanwezige zaadcellen ruim voldoende, dit geen garantie is voor een bevruchting.
Lees meer over de factoren van zaadkwaliteit >

De andere vruchtbaarheidstest voor de man die in de handel te verkrijgen is, controleert, zoals gezegd, naast de hoeveelheid zaadcellen ook de beweeglijkheid van de zaadcellen. Het idee achter deze test is dat zaadcellen zuurstof verbruiken wanneer zij bewegen. In deze test wordt aan het sperma kleurstof en zuurstof toegevoegd. De zaadcellen verbruiken (deels) het aanwezig zuurstof en afhankelijk daarvan ontstaat een verkleuring. De sterkte van de verkleuring geeft aan hoeveel zuurstof door de zaadcellen verbruikt is. Het geeft dus hiermee aan hoe beweeglijk de cellen zijn.

Hoe doet de man een vruchtbaarheidstest ?

Jouw partner vangt een volledige zaadlozing op in een speciaal bakje. Wacht tot het sperma vloeibaar is geworden. Dit is binnen een half uur. Afhankelijk van de hoeveelheid opgevangen sperma, dienen enkele druppels vloeistof erbij gedaan te worden. De verkleuring treedt na een uur op. Aan de hand van een kleurenkaart kan de beweeglijkheid van het zaad afgelezen worden. Let wel, mocht de uitslag minder goed zijn dan gehoopt, dan wil dit niet direct zeggen dat de man vermindert vruchtbaar is. Doe een week later de test nog eens. Raadpleeg zo nodig jullie huisarts.